Tietoa sivustosta

Elias on verkkonäyttely Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museon elektroniikkakokoelmille. Sivustolla esitellään kokoelmiin kuuluvia laitteita, niihin liittyvää oheismateriaalia sekä Aikamatka-osiossa vuosikymmenten tärkeimpien laitteiden vakiintumista osaksi arkielämää. Sivustolla pyritään tavoittamaan elektroniikka-alan harrastajien lisäksi myös aihealuetta vähemmän tuntevia vierailijoita.

Lähtökohtana projektin toteutukselle oli elektroniikkakokoelmien huono tavoitettavuus, sillä kokoelmille ei ole näyttelytilaa. Verkkonäyttely on toteutettu Salon kaupungin ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyöprojektina. Sivuston suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat kuusi viestinnän opiskelijaa sekä elektroniikkakokoelmien tutkija Leena Järvelä. Projekti käynnistyi syksyllä 2008 ja valmis sivusto julkaistiin kesäkuun alussa 2010. Sivuston arkisto-osaa päivitetään esineistö- ja arkistodokumentoinnin edetessä.

Tuotanto

Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallinen museo, Elektroniikkakokoelmat.

Sivuston suunnittelu ja toteutus

Sanna Lindroos, projektipäällikkö
Tutkija Leena Järvelä, sisällöntuottaja
Susanna Malmsten, sisällöntuottaja
Matti Manner, graafinen suunnittelija
Janne Jaakkola, konseptisuunnittelija & ohjelmoija
Juhani Hujala, ohjelmoija
Annika Tenho, animaattori
Tuomas Järvensivu, äänisuunnittelija
Minna Myllymäki, kääntäjä

Elektroniikkakokoelmien esineistön valokuvat

Hannu Anttila
Susanna Malmsten
Salla Pesonen

Asiantuntijat

Salon elektroniikkamuseon ystävät ry:n jäsenet:
Mauri Hirvonen
Raimo Jokinen
Mauno Känkänen
Lars Mether
Åke Nyholm
Arto Vihtonen

Ääninäyttelijät

Tuomas Mattila
Natashia Wornell
Miro Laiho

Tekijänoikeudet

Kaikkeen materiaaliin on Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museon elektroniikkakokoelmilla tekijänoikeus.

Käyttöoikeudet

Sivuston kaupallinen käyttö ja esittäminen on kielletty.

Päälähteet

· Salon tuotanto- ja kulttuurihistoriallisen museon elektroniikkakokoelmien arkistomateriaali ja esineet: Tuote-esitteet, huolto-ohjeet, kytkentäkaaviot, lehdet, valokuvat, Salora Oy:n ja Nokia Oy:n videot, Salora Oy:n työntekijöiden haastattelut.
· Turun yliopisto, Kulttuurihistorian oppiaine, Salora Oy:n työntekijöiden haastattelut. Petri Paju, Petri Saarikoski, Jaakko Suominen.
· Kidekoneesta kännykkään ja monitoriin –näyttelyn materiaali, Salon kaupungin elektroniikkakokoelmat, 1998.
· Pelaako yhteys –seminaarin esitelmät, Salon kaupungin elektroniikkakokoelmat, 1999.
· Mobiilimekko -näyttelyn materiaali, Salon kaupungin elektroniikkakokoelmat ja Salon taidemuseo Veturitalli, 2005.
· Yhdistän -puhelinnäyttelyn materiaali, Salon kaupungin elektroniikkakokoelmat, 2007.
· Raimo Jokinen, www-sivut: www.hovirinta.fi
· Salon Seudun Sanomien arkisto: Salon Seudun Kunnallislehti 1925-43 ja Salon Seudun Sanomat 1943 -1970.

Kirjalliset lähteet

· Haloo muotoilija puhelimessa, Lahden radio- ja tv-museo, 2007.
· Häikiö Martti: Nokia Oyj:n historia 1-3, Helsinki 2001.
· Intoa ja innoa muotoilussa, Salon taidemuseon julkaisuja 6, toimitus Leena Järvelä, Marjatta Hietaniemi, Laura Luostarinen, Somero 2005.
· Kalpa Harri, Saloran viisi vuosikymmentä, 1978.
· Koivusalo Mikko, Kipinästä tuli syttyy, Suomalaisen radiopuhelinteollisuuden ja tulevaisuuden haasteet, Jyväskylä 1995.
· Lavonen Petri, Radiopajoista matkapuhelinteollisuuteen, Salon elektroniikkateollisuuden historia (1925-2005), Kerava 2005.
· Luova teollisuus, Designmuseo, toimitus Aav Marianne, Savolainen Jukka ja Viljanen Eeva, Helsinki 2005.
· RTT ensimmäisenä monessa, Radio- ja televisiotutkimuksen nousu Suomessa 1988-2008, copyright Pentti Kemppainen ja Viva Media Ay, Helsinki 2008.
· Sähköä, säpinää, wapinaa. Risteilyjä teknologian kulttuurihistoriassa, Turun yliopiston historian laitos, julkaisuja n:o 59, toimittanut Tanja Sihvonen, Turku 2001.

Elias is the web exhibition for the city of Salo’s collection of electronics. The website introduces equipment and related material from the collection and the Time travel -section shows how the most significant equipment became a part of everyday life. The website aims to reach in addition to devotees of electronics also visitors who are not that familiar with the field.

The basis for carrying out the project was the fact that the collection of electronics was not easy to reach, since it does not have an exhibition space. The city of Salo and Tampere University of Applied Sciences cooperated in carrying out the web exhibition. Six media students together with Leena Järvelä, curator for the collection of electronics, were in charge of the design and realization of the website. The project began in the autumn of 2008 and the complete website was launched in the june of 2010. The website’s archives section will be updated as the documentation of objects and archives advances.

Production

Salo Museum of Industrial and Cultural Heritage, Collection of Electronics.

Design and development

Sanna Lindroos, project manager
Leena Järvelä, copywriter
Matti Manner, graphic designer
Janne Jaakkola, concept designer & programmer
Juhani Hujala, programmer
Annika Tenho, animator
Tuomas Järvensivu, sound designer
Minna Myllymäki, translator

Photographs of the collection of electronics

Hannu Anttila
Susanna Malmsten
Salla Pesonen

Experts

Members of Salon elektroniikkamuseon ystävät ry:
Mauri Hirvonen
Raimo Jokinen
Mauno Känkänen
Lars Mether
Åke Nyholm
Arto Vihtonen

Voice actors

Tuomas Mattila
Natashia Wornell
Miro Laiho

Copyrights

All material copyright by Salo Museum of Industrial and Cultural Heritage, Collection of Electronics.

Access rights

Commercial use and presentation of this website is prohibited.

Main sources

· Archive material and objects of the Collection of Electronics of Salo Museum of Industrial and Cultural Heritage: Brochures, manuals, circuit diagrams, magazines, photographs, video tapes from Salora Oy and Nokia Oy, interviews of Salora Oy’s employees.
· Turku University, Cultural history, interviews of Salora Oy’s employees. Petri Paju, Petri Saarikoski, Jaakko Suominen.
· Material from exhibition ”Kidekoneesta kännykkään ja monitoriin”, city of Salo’s collection of electronics, 1998.
· Lectures from seminar “Pelaako yhteys”, city of Salo’s collection of electronics, 1999.
· Material from exhibition “Mobiilimekko”, city of Salo’s collection of electronics and Salo art museum Veturitalli, 2005.
· Material from telephone exhibition “Yhdistän”, city of Salo’s collection of electronics, 2007.
· Raimo Jokinen, website: www.hovirinta.fi
· Archives of Salon Seudun Sanomat newspaper: Salon Seudun Kunnallislehti 1925-43 and Salon Seudun Sanomat 1943-1970.

Literary sources:

· Haloo muotoilija puhelimessa, Lahden radio- ja tv-museo, 2007.
· Häikiö Martti: Nokia Oyj:n historia 1-3, Helsinki 2001.
· Intoa ja innoa muotoilussa, Salon taidemuseon julkaisuja 6, ed. Leena Järvelä, Marjatta Hietaniemi, Laura Luostarinen, Somero 2005.
· Kalpa Harri, Saloran viisi vuosikymmentä, 1978.
· Koivusalo Mikko, Kipinästä tuli syttyy, Suomalaisen radiopuhelinteollisuuden ja tulevaisuuden haasteet, Jyväskylä 1995.
· Lavonen Petri, Radiopajoista matkapuhelinteollisuuteen, Salon elektroniikkateollisuuden historia (1925-2005), Kerava 2005.
· Luova teollisuus, Designmuseo, ed. Aav Marianne, Savolainen Jukka ja Viljanen Eeva, Helsinki 2005.
· RTT ensimmäisenä monessa, Radio- ja televisiotutkimuksen nousu Suomessa 1988-2008, copyright Pentti Kemppainen ja Viva Media Ay, Helsinki 2008.
· Sähköä, säpinää, wapinaa. Risteilyjä teknologian kulttuurihistoriassa, Turun yliopiston historian laitos, julkaisuja n:o 59, ed. Tanja Sihvonen, Turku 2001.