Sissi A-3, 1928-34

Nordell & Koskisen ensimmäinen omavalmisteinen ’radiovastaanottaja’, paristokäyttöinen putkiradio Sissi A-3 valmistui syksyllä 1928. Vastaanotin oli 3-putkinen, ja radiokotelon molemmissa päissä oli paristot. Vastaanottimen koneisto oli valmistettu englantilaisen kaavan mukaisesti. Radiota kuunneltiin erillisellä kaiuttimella eli kovapuhujalla, joka oli usein torven mallinen.

Vastaanotinta myytiin ensimmäisen toimintavuoden aikana yli 200 kappaletta. Laite kävi hyvin kaupaksi, sillä Sissi oli ulkomaisia malleja huokeampi. Sitä mainostettiinkin, että se on voittamaton radio ja laatuunsa nähden halpa vastaanotin (hinta 2080 mk). Sissi A-3 oli myynnissä vuoteen 1934 asti. Vuodesta 1929 alkaen mallista valmistettiin myös hieman muunneltu Sissi B-3 vastaanotin.

Salon Seudun Kunnallislehdessä olleessa ensimmäisessä Nordell & Koskisen Sissi A-3:n mainoksessa 19.10.1929, Sissi A-3:n ulkoasu on erilainen kuin elektroniikkakokoelmissa olevan Sissi A-3 vastaanottimen. Nordell & Koskinen möi liikkeessään myös kotimaista Massey-radiota, jonka kotelon ulkoasu oli aivan sama kuin kokoelmissa olevan radiomallin, joten täyttä varmuutta ei toistaiseksi ole, onko ko. radio varmasti Sissi A-3 vai ehkä Massey. Kokoelmien vastaanotin on saatu lahjoituksena Nokia Oy:ltä (entisistä Salora Oy:n tiloista). Saloran 50-vuotishistoriikissa kyseinen vastaanotin on nimetty Sissi A-3:ksi. Radion tunnistustyö jatkuu kokoelmissa.


Iso kuva
Iso kuva, torvikaiutin
SSK lehti-ilmoitus 26.9.1929 Massey
SSK lehti-ilmoitus 19.10.1929 Sissi A3
SSK lehti-ilmoitus 7.11.1929 Sissi B3
SSK lehti-ilmoitus 14.12.1929 Sissi A3