1940

Sota pysähdytti radioiden valmistuksen, mutta materiaalipulasta huolimatta tuotanto virkosi heti sodan jälkeen. Kuuntelulupia oli vuonna 1945 jo noin puoli miljoonaa. Avoin yhtiö Nordell & Koskinen muutti nimensä vuonna 1945 Salora Oy:ksi.

Lue lisää

Salora 650-V, 1946

Saloran ensimmäisiä sodanjälkeisiä vastaanottimia oli Salora 650-V, jossa oli 3+1 putkea. Radioiden valmistus oli sodan jälkeen hankalaa, koska varsinkin radioputkista oli pulaa. Saloran radioliikkeessä käytettiin uusien radioiden valmistukseen romutettujen ja vaihtoon tulleiden radioiden putkia. Tästä syystä uusissa vastaanottimissa saattoi olla samanaikaisesti monia eri putkityyppejä. Myöskin radioiden koneistojen alustat valmistettiin romulevystä, vanhoista autonpeltistä ja muuntajalevyt rakennettiin jätepellistä.


Iso kuva
SSS lehti-ilmoitus 10.5.1947